Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa serwisu
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Galerie
Urząd Wojewódzki w Warszawie
Urząd Marszałkowski w Warszawie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Kalendarium

 

1413 Pierwsza informacja o wsi Rzeczniów znajdująca się w aktach sądowych sandomierskich.

Teremini in Radom, qui fuerunt tercia proxima ante Epiphanianam Domini, anno eiusedem millesimo quadringentesimo tredecimo. Presentibus: Bernardo de Nemanouicze, Derslao de Strzalcow, Boguszo de Zelinka, Grzimkone de Cunnradzicze, Stanislao de Strzelcow, Iaskone de Rzeczniow.

Powyższy tekst pochodzi z 3 stycznia 1413 roku, kiedy stawili się przed sądem w Radomiu rycerze, między nimi był Iaskone de Rzeczniow. Być może chodzi o Jaśka lub Jaksę z Rzeczniowa. Jest to pierwszy zapis odnoszący się do istnienia Rzeczniowa.

1435 Dnia 2 II w Krakowie biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (urodzony w pobliskim Siennie) uposażył parafię w Siennie nadając jej dziesięciny z kilku wsi, między innymi ze wsi Rzeczniow.

1569 Rzeczniów wymieniono w spisie poborowym parafii Krępa w powiecie radomskim. Istniały wtedy dwie wsi Rzeczniów Większy (Rzeczniow Maior) i Rzeczniów Mały (Rzeczniow Minor). Mieszkańcy uprawiali 5 łanów* i 4 półłanki ziemi ornej. Rzeczniów Mniejszy miał 11 półłanków. Według rejestru poborowego powiatu radomskiego wieś należała do Kaspra Grabskiego.

1569 Rzeczniów przeszedł w ręce Skarszewskich. Następnymi jego właścicielami byli Gawrońscy, Chomętowscy, Tarłowie i Małachowscy.

1590 Z inicjatywy ówczesnych dziedziców Skarszewskich powstały parafia i kościół w Rzeczniowie.

1595 Podczas wizytacji parafii przez wizytatorów biskupa Radziwiłła nie zastano w parafii księdza proboszcza. Został on wygnany przez dziedziców Rzeczniowa. (Podobna sytuacja miała miejsce w Siennie i wielu sąsiednich parafiach, gdzie mieszkali dziedzice sprzyjający protestantom).

1662 Parafia Rzeczniów obejmująca Rzeczniów i Rzeczniówek liczyła 393 dusz.

1762 Dobra rzeczniowskie obejmujące folwarki: Grochów (obecnie Grechów), Czerwona, Jelonka, Rzeczniów, Wola Sieneńska, Wólka, zostały wniesione w posagu przez Reginę Apolonię Kordulę Łochocką na rzecz męża Piotra Małachowskiego wojewodę krakowskiego (1730-1799). Piotr Małachowski objął też w posiadanie miasto Grabowiec. Wartość majątku wynosiła pół miliona złotych.

W tym czasie w Rzeczniowie mieszkało 13 kmieci, 39 półroników i 2 zagrodników.

Kmiecie odpracowywali po 5 dni pańszczyzny w tygodniu. Pozostali po 4 dni w tygodniu.

1770 Arendarzem karczmy w Rzeczniowie był Żyd Jakubowicz. Dzierżawił też karczmy w Woli Sienieńskiej i Wólce Modrzejowej.

1783 Dobra rzeczniowskie przyniosły dochód w wysokości 20 913 zł. Klucz rzeczniowski obejmował następujące folwarki: rzeczniowski, jeleński i grochowski (Grechów).

1787 Podczas wizytacji parafii rzeczniowskiej przez biskupa Poniatowskiego w parafii naliczono 930 katolików, 3 protestantów i 15 Żydów.

1795 Rzeczniów po upadku I Rzeczpospolitej wszedł w skład Galicji Zachodniej w ramach Cesarstwa Austrii.

1799 Zmarł właściciel dóbr rzeczniowskich Piotr Małachowski. Według jego testamentu dobra rzeczniowskie przeszły na własność drugiej żony Piotra Małachowskiego, Tekli z Wodzickich. Tekla Małachowska objęła te dobra w dożywocie.

1809 Rzeczniów wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.

1815 Rzeczniów wszedł w skład Królestwa Polskiego.

1602 Majątek wsi oszacowano na 10 000 zł. pol., co świadczy o jej szybkim rozwoju.

1626. Stał już kościół drewniany. Jego fundatorami byli Małachowscy, a właściwie Kordula Małachowska, której nagrobek jest wmurowany w ścianę rzeczniowskiego kościoła. Na cele kościelne podarowała także 100 mórg ziemi ornej.

1834 Nastąpiła licytacja dóbr Rzeczniowa przez Towarzystwo Kredytowe. Nabył je Jan Józef Charzewski. Na mocy testamentu po śmierci J. J. Charzewskiego (lipiec 1834) dziedziczką została jego żona, Marianna z Heppenów Charzewska.

1845. Kolejnym nabywcą został Bank Polski, który przejął wieś od poprzedniego właściciela - Henryka hr. Łubieńskiego (dyrektora Oddziału Handlowego Banku Polskiego, współorganizatora Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, właściciela Cukrowni w Częstocicach i Guzowie).

1846 Do dóbr ziemskich Henryka Łubieńskiego należały folwarki i wsie: Rzeczniów, Rzeczniówek, Grechów, Pawliczka z Maziarzami, Wola Sienieńska z Kochanówką i Krzyżanówką oraz Wola Modrzejowa. Wszystkie miejscowości znalazły się w województwie sandomierskim, obwodzie opatowskim, powiecie soleckim.

1851 W rzeczniowskim dworze była biblioteka, której księgozbiór liczył 73 woluminy, w tym: Kazania Skargi i O wychowaniu przełożonego. W tym czasie czynne były w Rzeczniowie 2 młyny wodne i karczma.

1863 Stał duży murowany dwór oraz czworaki i inne zabudowania. Był także murowany dom przeznaczony dla starszych ludzi bez opieki.

1864 Na mocy carskiego uwłaszczenia z 19 lutego 1864 roku z dóbr Rzeczniowa przeszły na własność tutejszych włościan grunty użytkowe (99 mórg i 18 prętów) oraz nieużytkowe (3 morgi i 154 prętów) , czyli razem 102 morgi i 172 prętów.

1867-1881 Z roku 1867 zachowała się notatka o otwarciu szkoły. Najprawdopodobniej po kilku latach przestała funkcjonować, gdyż istnieje drugi zapis pochodzący z 1881 roku, oznajmiający o otwarciu szkoły w budynku, który został wybudowany na działce podarowanej przez właściciela majątku. Powierzchnia tej działki wynosiła 1,68 ha. W 1871 roku wieś należąca do powiatu iłżeckiego oraz guberni radomskiej liczyła 97 domów i 913 mieszkańców. Obejmowała 3312 mórg ziemi obszarniczej i 1134 morgi ziemi chłopskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku siedzibę gminy przeniesiono z Grabowca do Rzeczniowa. Do zakończenia I wojny światowej nie było już większych zmian. Rosło rozdrobnienie gospodarstw, a przez to zwiększyła się liczba bezrolnych i małorolnych chłopów. Dwór uległ likwidacji.

1888 Gmina obejmowała 13 366 mórg i liczyła 4 141 mieszkańców. Urząd gminny znajdował się w Podkońcach, sąd gminny okręgu II- w Siennie, zaś stacja pocztowa - w Iłży. W skład gminy wchodziły: Aleksandrów, Ciecierówka, Grabowiec, Grechów, Jelanka, Michałów, Wólka Modrzejowa, Pasztowa Wola, Pawliczka, Płósy, Podkońce, Rzechów, Rzeczniów, Rzeczniówek, Syberia i Wincentów.

1913 Wybudowano drewnianą remizę strażacką o powierzchni 15metrów kwadratowych.

1917 OSP wybudowała w czynie społecznym remizę, w której mieścił się również dom ludowy. Odbywały się w nim akademie, zabawy, grano sztuki teatralne.

1918 Odzyskanie niepodległości nie wpłynęło na poprawę warunków życia ludności. Wzrosły natomiast możliwości zdobycia elementarnego wykształcenia przez dzieci wiejskie. Do 1926 roku powstały szkoły w Grabowcu, Pawliczce, Marianowie, Podkońcach, Wólce Modrzejowej, Rzechowie i Dubrawie.

1923 Powstało Stronnictwo Ludowe i koło młodzieży „Wici”. Wybudowano nowy budynek na siedzibę gminy.

1924 Rozpoczęto komasację gruntów w gminie. Sekretarzem gminy został pan Wiktor Bunk

1927 Wójtem gminy został Marceli Lucima.

1929 Działało Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, prowadzone przez ks. Stanisława Bryńskiego i kierowniczkę szkoły Stanisławę Piskozub.

1929 W Rzeczniowie razem z Ciecierówką i Płusami mieszkało 1464 osoby. W Rzeczniowie był urząd gminy, a sąd I instancji dla terenu mieścił się w gminie Sienno. Poczta także była w Siennie.

Właścicielką ziemską na terenie gminy była Zofia Jasińska. Posiadała folwarki Franaszków i Kotłowacz o obszarze 158 ha.

Rzeczniów był ważnym punktem handowym i usługowym. Akuszerką była S. Bobiatyńska, cieślą I. Tuzinek. Kaszarnię prowadził: A. Kaufman. Kowalem był J. Gajewski, Olejarnie posiadali: J. Leitman i M. Wekselman. Działało w Rzeczniowie kilka sklepów spożywczych. Posiadali je: J. Giliński, H. Piłka, J. Pisarek, W. Skworliński, Ch. Stajnsznajder, J. Szymański. W Rzeczniowie działały dwie spółdzielnie „Nasz Sklep” i Spółdzielnia Stowarzyszenie Spożywców.

Obok wsi funkcjonowały wiatraki. Należały one do: P. Dziury, P. Frynasa, W. Sasa, J. Świostka i J. Wrześniewskiego.

W 1929 roku powstała Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa. Kapitał w 1931 roku wynosił 3 219 zł., wkłady oszczędnościowe wynosiły 2 855 zł.

1931 Obszar gminy wynosił 9 360 ha. Ludność gminy według stanu na 1931 roku liczyła 8 000 mieszkańców. Gmina podzielona była na 20 sołectw. Scharakteryzowano ją jako posiadającą dobre gleby, ale gospodarstwa były małe, co powodowało niską kulturę rolną. Działały dwa kółka rolniczę, jedno posiadało sekcję maszynową.

Do 1931 roku gromady wiejskie postawiły cztery budynki szkolne (Grobowiec, Rzeczniów, Marianów, Jelanka). Na terenie gminy działały trzy straże ogniowe jedna z nich posiadała remizę. W gminie działały dwa związki strzeleckie, koło Młodzieży Wiejskiej i Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Rada Gminy składała się z następujących osób: Józef Wanat, Walenty Bajon, Andrzej Maj, Józef Kępczyk, Stanisław Pastuszko, Jan Pastuszko, Jan Bieniek, Antoni Węgrzecki, Wawrzyniec Skwarliński, Michał Ostrach, Stanisław Bajon, Stanisław Łata.

1931/1932 Budżet gminy na rok obrachunkowy 1931/32 wynosił 31 770 zł. Na szkolnictwo planowano wydać 12 987 zł., a na opiekę społeczną 2 100 zł.

1936 Rozpoczęto w czynie społecznym budowę murowanej szkoły.

1938 Po wybudowaniu parteru szkoły dzieci rozpoczęły w niej naukę. Dotychczas uczyły się w wynajętych izbach, rozsianych po całej wsi. W tym samym roku wybudowano budynek spółdzielczy, w którym otworzono sklep i punkt kasowy Spółdzielni Kasowo- Pożyczkowej w Siennie.

1939. Klęska wrześniowa. W czasie bitwy pod Iłżą uległo zniszczeniu 5 wsi na terenie gminy Rzeczniów. Okupacja i represje stanowiły szczególnie trudne doświadczenie w życiu miejscowego społeczeństwa. W wielkiej tajemnicy gromadzono porzuconą broń i sposobiono się do zbrojnego oporu.

1941 Powstała silna placówka konspiracyjna podporządkowana Armii Krajowej. 6 sierpnia 1944 roku na podstawie rozkazu nr 33 dowództwa III Obwodu AL utworzono II Brygadę Armii Ludowej „Świt”.

1944 Od wiosny w walkach z okupantem uczestniczył początkowo oddział, a od lipca II Brygada AL „Świt” pod dowództwem Tadeusza Maja „Łokietka”. W walkach brało udział 130 mieszkańców Rzeczniowa i najbliższych okolic.

1945 Wojna przyczyniła się do ogromnego zubożenia mieszkańców. Spalone zostały m. in.: Pasztowa Wola, Rzechów -wieś i Rzechów Kolonia, Budki Ciecierowskie, Zawały. Wsie były przeludnione i wyeksploatowane przez okupanta, szkoły zdewastowane, brakowało nauczycieli.

1946 Uruchomiono Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, sieć sklepów i pocztę. Zorganizowano kursy dokształcające dla młodzieży nie objętej obowiązkiem szkolnym.

1947 Uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej powołano do życia Gminną Bibliotekę Publiczną i uchwalono plan rozwoju gminy na najbliższe lata.

1949 Rzeczniów został zelektryfikowany. Na terenie gminy objęto nauczaniem wszystkich analfabetów. Nastąpił szybki rozwój Gminnej Biblioteki Publicznej, której księgozbiór z 80 woluminów w 1947 roku wzrósł do 1516 woluminów. Do rozbudowujących się miast i na Ziemie Zachodnie wyjechało ponad 400 osób. W szkołach średnich uczyło się 50 absolwentów szkół podstawowych z rzeczniowskich wsi. Zakończono odbudowę wsi zniszczonych w 1939 roku.

1953 Powstała spółdzielnia produkcyjna.

1955 W wyniku nowego podziału administracyjnego obszar gminy podzielono na 3 części, powstały gromadzkie rady narodowe w Rzeczniowie, Grabowcu i Pasztowej Woli.

1957 Na początku roku uległa likwidacji spółdzielnia produkcyjna. Budynek przejęła miejscowa Gminna Spółdzielnia SCh na magazyn nawozowy.

1962 Rozpoczęto budowę banku spółdzielczego.

1966-1967 Gminna Spółdzielnia wybudowała pawilony sklepowe, piekarnię i wytwórnię wód gazowanych. W czynie społecznym wybudowano Ośrodek Zdrowia i agronomówkę połączoną z lecznicą dla zwierząt.

1967-1968 Wybudowano remizę OSP, zakupiono samochody i sprzęt gaśniczy. Do użytku oddano budynek banku.

1986. Rozpoczęto prace przy budowie nowego budynku Urzędu Gminy, (oddano go do użytku w 1992 roku).

1987 Rozpoczęto budowę nowej strażnicy OSP.

1990 Przystąpiono do rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczniowie.

1992 Rozpoczęto budowę stacji wodociągowej zlokalizowanej przy strażnicy OSP.

1993 Na terenie gminy rozpoczęto budowę wodociągów.

1994 Powstała oczyszczalnia ścieków i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Rzeczniowie.

1999 Rozpoczęto telefonizację gminy.

2000 Otwarto Publiczne Gimnazjum w Rzeczniowie (w wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej).

2001 Kontynuowano budowę sali gimnastycznej w Rzeczniowie.

2002 Opracowano program gospodarki odpadami dla całej gminy.


* łan, daw. obszar ziemi przekazany przez panującego osadnikowi do uprawy w zamian za czynsz i daninę; także jednostka miary powierzchni ziemi uprawnej, równa 30 morgom czyli 16,8 ha (na Mazowszu i Litwie stosowano termin „włóka”).

INTERmedi@
certyfikat eurorenoma
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
licznik odwiedziny: 0251697
Urząd Gminy w Rzeczniowie, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, pow. lipski, woj. mazowieckie
tel.: +48.(48)6167024, +48(48)6167004, fax: +48.(48)6167310, email: urzad@rzeczniow.pl, http://www.rzeczniow.pl
NIP: 811-12-74-584, Regon: 00054525400000
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x