Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa serwisu
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Galerie
Urząd Wojewódzki w Warszawie
Urząd Marszałkowski w Warszawie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Statystyki

drukuj wy¶lij
Ogólne
51582 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
23385 - Wójt Gminy, str. 1
13693 - Rada, str. 1
13437 - Sekretarz Gminy, str. 1
12992 - Referaty, str. 1
12171 - Jednostki organizacyjne, str. 1
11748 - Przewodniczący Rady, str. 1
11573 - Skarbnik Gminy, str. 1
10960 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
10271 - Oferty inwestycyjne, str. 1
10228 - Druki i formularze, str. 1
10108 - Komisje, str. 1
10017 - Podatki i opłaty, str. 1
9886 - Budżet, str. 1
9669 - Jednostki organizacyjne: Pozostałe jednostki, str. 1
9556 - Jednostki organizacyjne: Jednostki pomocnicze, str. 1
9381 - Strategia rozwoju, str. 1
8703 - Rejestry i ewidencje, str. 1
8419 - Jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, str. 1
8123 - Statut, str. 1
7663 - Regulamin, str. 1
7654 - Spółki prawa handlowego, str. 1
7607 - Komisje: Komisja Rewizyjna, str. 1
7578 - Komisje: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej, str. 1
7287 - Komisje: Komisja Rozwoju Gospodarczego, str. 1
6323 - : , str. 1
5732 - : , str. 1
4786 - : , str. 1
4635 - : , str. 1
4617 - : , str. 1
4588 - : , str. 1
4219 - : , str. 1
4126 - : , str. 1
3584 - : , str. 1
2448 - : , str. 1
2204 - : , str. 1
1796 - : , str. 1
947 - : , str. 1
783 - : , str. 1
626 - : , str. 1
593 - : , str. 1
563 - : , str. 1
44 - : , str. 1
44 - : , str. 1

aktualności
8657 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert
3010 - : Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w Miejscowości Grabowiec, gm. Rzeczniów
1877 - Wiadomości: Praca w Gminie
1876 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1801 - Wiadomości: Ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa oraz stanowisko doradcy zawodowego projektu systemowego ˝Aktywizacja kobiet bezrobotnych w Gminie Rzeczniów˝
1773 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na utworzenie szlaku rowerowego
1757 - Wiadomości: PROJEKT ZMIAN ˝STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZECZNIÓW˝ wraz z ˝Prognozą oddziaływania na środowisko˝
1737 - :
1689 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1679 - Wiadomości: Regulamin konkursu na plakat promujący rajd rowerowy ˝Ty i Ja. Rowery dwa˝
1656 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1619 - :
1604 - : Przetarg nieograniczony na na remont budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
1597 - : przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowościach: Kolonia Rzeczniów , Grabowiec i Rzeczniówek - ZADANIE I - KOLONIA RZECZNIÓW - etep 2.
1560 - Wiadomości: Obwieszczenie w sprawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia ˝Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747˝
1555 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
1552 - : Ogłoszenie o wynikach przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Rzeczniów
1546 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydanych opiniach sanitarnych w sprawie drogi 747
1545 - Wiadomości: Dokumenty związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Rozbudowy drogi Wojewódzkiej Nr 747˝
1533 - : Przetarg nieograniczony na zadanie: ˝Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu˝
1530 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
1526 - :
1520 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1515 - Wiadomości: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
1515 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze dzieci na zimowisko
1513 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu pn. ˝Przygoda z indywidualizacją˝
1510 - : Przetarg na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji Kaniosy-Aleksandrów - etap I
1506 - :
1501 - : Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych oraz drzew topoli pozostających na stanie Zakładu Gospodarczego Uzyteczności Publicznej w Rzeczniowie
1498 - Wiadomości: Informacja o pojazdach do sprzedaży
1483 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1477 - Wiadomości: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny
1475 - Wiadomości: Konkurs na opracowanie herbu dla Gminy Rzeczniów
1468 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
1467 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
1465 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją na budowę drogi 747
1464 - Wiadomości: Decyzja SKO w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Rzeczniów dotyczącj farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝.
1461 - Wiadomości: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ˝Budowy chlewni dla hodowli warchlaków i tuczników itd.˝
1459 - Wiadomości: INFORMACJA O POJAZDACH DO SPRZEDAŻY
1458 - Wiadomości: Ogłoszenie Dyrektora SPZPOZ w Rzeczniowie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1453 - Wiadomości: ZA P R O S Z E N I E N A  D O Ż Y N K I
1453 - : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przyszkolnego boiska sportowego
1453 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1452 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
1451 - : Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni szkolnej w Grabowcu, oraz roboty remontowe w kuchni.
1450 - Wiadomości: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ˝Budowy stacji paliw w Pawliczce˝
1447 - : Przetarg na wykonanie kompleksu rekreacyjno-sportowego
1442 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy chlewni w Grabowcu
1440 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG ginekologiczno-położniczych dla pacjentek Poradni Ginekologiczno-Położniczej
1438 - : Sesja 11
1436 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1435 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
1434 - Wiadomości: Ogłoszenie Kierownika GOPS w Rzeczniowie o naborze na stanowisko: asystent rodzinny
1434 - : Sesja 8
1428 - Wiadomości: Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Podkońcach o naborze na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego
1427 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1425 - : Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rybiczyźnie
1424 - Wiadomości: Zmiana taryf za wodę i ścieki
1418 - : Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do PSP w Grabowcu
1415 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do zajęć
1415 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi wojewódzkiej 747
1414 - : Zasady gospodarowania odpadami w Gminie Rzeczniów
1411 - : Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Rybiczyźnie
1411 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sportu
1410 - : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę pompowni wody w Grabowcu
1407 - Wiadomości: Szkolenie dla mieszkańców Gminy Rzeczniów ˝WIEDZA - Inwestycja w Przyszłość˝
1405 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1404 - : Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji w miejscowości Kaniosy-Aleksandrów II etap realizacji
1391 - Wiadomości: Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 747˝
1391 - : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
1389 - : Sesja 18
1388 - : Przetarg na wymianę pokrycia dachowego oraz instalacji c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowcu
1387 - : Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa-Zawały
1386 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko głównego księgowego GOPS w Rzeczniowie
1384 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi Wólka Modrzejowa-Zawały
1382 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.
1381 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego GOPS
1380 - Wiadomości: Zarządzenie Wójta Gminy o zakazie poboru wody z wodociągu do nawadniania
1380 - Wiadomości: Ogłoszenie konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.˝
1372 - : Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla placówek oświatowych w Gminie Rzeczniów
1372 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrow Rzeczniów˝
1369 - Wiadomości: Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie postępowania dotyczącego ˝Farmy Wiatrowej Rzeczniów˝
1367 - : Przetarg na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Rzeczniowie
1367 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy-modernizacji drogi gminnej Rybiczyzna-Borcuchy – etap II
1366 - Wiadomości: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zawałach gmina Rzeczniów przez Gminną Spółdzielnię ˝Samopomoc Chłopska˝ w Rzeczniowie
1366 - : Sesja 6
1362 - : Sesja 8
1362 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrowa Iłża III - Obszar A˝
1361 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
1360 - : Przetarg nieograniczony na modernizację drogi w miejscowości Rzeczniów
1354 - : Sesja 5
1354 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wydanej decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
1353 - : ˝Radosna Szkoła˝
1353 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
1352 - Wiadomości: Projekt ˝Uwierz w siebie - możesz więcej˝
1352 - : Sesja 23
1349 - Wiadomości: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów
1348 - : Sesja 39
1348 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży opodjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
1346 - Wiadomości: Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
1340 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝
1339 - : Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału do Zepołu Szkół w Rzeczniowie
1339 - Wiadomości: Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014
1338 - : Przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia etap II
1337 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1336 - : Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Rzeczniów –etap I
1335 - : Wynik przetargu na dostawę miału i węgla do szkół
1334 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przedszkola w Pawliczce
1333 - : II Przetarg nieograniczony na ˝Remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu˝
1332 - : Sesja 19
1331 - : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu pożarniczego
1330 - : Przetarg na remont dachu Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie
1329 - : Sesja 13
1329 - Wiadomości: Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
1328 - : Przetarg na remont Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie
1327 - Wiadomości: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów.
1326 - : Przetarg na modernizację drogi RYBICZYZNA-BORCUCHY
1326 - : Przetarg na budowę wodociągów we wsiach Kotlowacz, Wincentów, Marianów i Osinki
1326 - : Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Pawliczka
1324 - Wiadomości: Ogłoszenie o odwołaniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
1321 - : Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzecznówek
1320 - : Sesja 19
1320 - Wiadomości: Infornacja o zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD
1319 - : Sesja 12
1315 - : Sesja 18
1315 - : Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1314 - : Sesja 7
1314 - : Przetarg na dostawę oleju opałowego dla kotłowni przy PSP w Grabowcu
1314 - Wiadomości: ogłoszenie o naborze kadry do projektu˝Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez......˝
1313 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o zawieszeniu postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1313 - Wiadomości: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.
1312 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 2/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1311 - Wiadomości: Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Iłża III
1310 - : Przetarg na dostawę opału do szkół
1309 - : Sesja 21
1309 - : Sesja 13
1307 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy stacji paliw w Pawliczce
1306 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/IN-POKL/2013 (na pomoce dydaktyczne)
1305 - : Sesja 21
1304 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1303 - : Remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu
1303 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji w miejscowości Płósy
1302 - : Sesja 11
1297 - : Sesja 20
1297 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi˝
1294 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1293 - : Przetarg na modernizację drogi w Plósach
1293 - : sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rybiczyźnie
1292 - : Sesja 10
1290 - : Sesja 26
1287 - : Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzeczniówek
1287 - : Sesja 22 z dnia 22 czerwca 2012 roku
1287 - : Sesja 17
1286 - Wiadomości: Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie zawieszenie postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Iłża III - obszar A˝
1286 - : Przetarg na dostawę koparki dla ZGUP
1285 - Wiadomości: Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Rzeczniów
1285 - : Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem 4x2 dla OSP Pawliczka
1284 - : Modernizacja strażnicy OSP Grabowiec
1284 - : Przetarg na przebudowę drogi w Wólce Modrzejowej-Kolonii
1284 - : Sesja 30
1283 - Wiadomości: Sprawozdanie z badania wody- Hydrofornia Rzeczniów i Wólka Modrzejowa
1283 - Wiadomości: Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Rzeczniów przez SKO w Radomiu
1282 - : Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego oraz instalacji centralnego ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu
1280 - : Sesja 28
1279 - Wiadomości: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów w 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
1278 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wznowieniu postępowania
1278 - : Sesja 12
1277 - : Ogłoszenie o przetargu na remont Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie - I etap
1275 - Wiadomości: Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
1274 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1273 - : Przetarg na opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacyjnej
1272 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu zakupu motopomp z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1269 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1267 - : Sesja 27
1267 - : Informacja o wyniku przetargu na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach Kolonia Rzeczniów, Grabowiec, Rzeczniówek - Zadanie Nr III Rzeczniówek
1266 - : Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do 2 kotłowni będących w zasobach Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1262 - : Sesja 3
1262 - : Przetarg na dostawę opału
1262 - : Sesja 29
1261 - : Sesja 23
1260 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
1259 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
1258 - : Sesja 16
1257 - : Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego specjalnego
1256 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 3/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1256 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1255 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki
1255 - : Sesja 4
1255 - : Przetarg na dostawę koparko-ładowarki
1255 - : Sesja 28
1253 - Wiadomości: Nowe taryfy na wodę i ścieki od 1 stycznia 2010 r.
1253 - Wiadomości: Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne
1251 - : Sesja 2
1251 - : Sesja 27
1250 - : Przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Rzeczniów oraz ewaluacji projektów
1249 - : Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Rzeczniowie, dostawę zbiornika na gaz płynny, jego montaż wraz z podłączeniem urządzeń gazowych dostarczonych do kuchni.
1249 - : Sesja 32
1249 - : Sesja 1
1248 - : Sesja 25
1248 - : Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
1248 - : Przetarg na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztowej Woli gm. Rzeczniów
1244 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP w Grabowcu
1243 - : Sesja 31
1243 - Wiadomości: Ogłoszenie o wynikach konkursu
1240 - Wiadomości: Informacja Burmistrza Iłży
1240 - : Sesja 18 z dnia 15 lutego 2012 roku
1238 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu ˝Edukacja to moja szansana na lepszą przyszłość˝
1236 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi wojewódzkiej 747
1236 - : Sesja Nr 11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1235 - : Sesja 34
1234 - : Sesja 9
1234 - : Przetarg na dostawę samochodu pożarniczego
1233 - : Sesja 10
1233 - : Sesja 7
1232 - : Sesja 24
1230 - Wiadomości: Ulotka Informacyjna - Uczeń na wsi
1230 - Wiadomości: Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: ˝Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko –Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 w
1228 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1228 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi
1227 - Wiadomości: Rozstrzygnięcie I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. ˝Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym˝ pod honorowym patronem Marszałka Województwa Mazowieckiego - rozstrzygnięty.
1227 - Wiadomości: Szkolenie dla mieszkańców Gminy Rzeczniów ˝Fundusze dla każdego˝
1225 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wystąpieniu do PPIS w Lipsku i Radomiu o opinię w sprawie budowy ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1223 - : Sesja 15
1221 - : Przetarg na dostawę autobusu z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
1220 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych
1219 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania - ˝Farma wiatrowa˝
1218 - : Sesja 4
1218 - : Sesja 15
1217 - : Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Rzeczniów
1217 - : Sesja 35 z dnia 26 marca 2013 r.
1216 - :
1216 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1215 - : Sesja 4 z dnia 18 lutego 2011 r.
1215 - : Przetarg na dostawę opału do szkół w sezonie grzewczym 2006/2007
1214 - : Przetarg na opał
1213 - : Sesja 14
1213 - : Sesja 24
1212 - Wiadomości: Ogłoszenie o szkoleniu
1212 - : Sesja 3
1212 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
1212 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
1207 - : Sesja 14
1206 - : Sesja 16
1206 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży o zawarciu porozumienia
1205 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzxchni bitumicznej drogi w Rzeczniowie-Kolonii
1204 - : Sesja 6
1200 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 4/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1199 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa-specjalistę
1198 - : II Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
1196 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1196 - : Przetarg na dostawę opału do kotłowni na terenie Gminy Rzeczniów
1195 - : Zapytanie ofertowe na dostawę tablic multimedialnych do zajęć w projekcie ˝Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualnością˝
1195 - : Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Rzeczniów
1189 - : Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przedszkola w Pawliczce
1189 - : Sesja 2
1188 - : Sesja 35
1188 - : Wynik przetargu na dostawę opału do szkół
1187 - : Przetarg ustny na sprzedaż pojazdów i maszyn
1187 - : Sesja 9
1185 - : Przetarg na dostawę artykułów spożywczych dla stołówek szkolnych na terenie Gminy Rzeczniów
1183 - : Przetarg nieograniczony na ˝Budowę stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40 m3/h˝
1182 - Wiadomości: Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie ˝Fundusze dla każdego. ˝Szkolenia dla mieszkańców Gminy Rzeczniów.˝
1182 - : II przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009
1181 - : przetarg na wymianę stolarki okiennej i pokrycia dachowego Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1181 - : Wynik praetargu na remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu
1172 - : Sesja 17 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
1171 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych
1170 - : Sesja 20
1169 - : Sesja 37
1169 - : Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Rzeczniowie-Kolonii
1165 - : Sesja 26
1163 - : Sesja 17
1163 - : Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie doradztwa psychologicznego, poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz ewaluacji projektu.
1163 - : Przetarg na dowóz i odwóz dzieci szkolnych na terenie Gminy Rzeczniów
1162 - Wiadomości: Informacja Kierownika Zakładu Gospodarczego Użyteczności Publicznej o taryfach opłat za wodę i ścieki w 2012 roku
1162 - : Sesja 1
1158 - : Sesja 25
1158 - : Sesja 48 z dnia 25 czerwca 2010 r.
1158 - : Sesja 38
1157 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1152 - : Sesja 36
1147 - Wiadomości: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPZPOZ W RZECZNIOWIE
1141 - : Wyniki głosowania i wyborów samorządowych w Gminie (listopad 2014)
1139 - : Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu dla Urzędu Gminy
1139 - : Drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczniów
1138 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1137 - : Sesja 22
1134 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie utrzymania w mocy decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla drogi 747
1134 - : Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni PSP w Grabowcu
1132 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu pn. ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłóść˝
1132 - : Sesja 33
1131 - Wiadomości: Ogłoszenie w sprawie konsultacji ˝Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.
1129 - : Sesja 53 z dnia 12 listopada 2010 r.
1129 - : Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Płósy - Michałów.
1129 - : Sesja 23 z dnia 27 czerwca 2012 r.
1128 - : Przetarg nieograniczony na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Rzeczniów
1127 - : Przetarg nieograniczony na dostawę tłucznia
1126 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach( .........)
1121 - : Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1120 - : Sesja 29
1116 - : Sesja 14 z dnia 24 listopada 2011 r.
1116 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem administracyjno-handlowym˝
1116 - Wiadomości: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
1114 - : Sesja 7 z dnia 18 marca 2011 r.
1114 - : Przetarg na wykonanie nawierzchni drogi
1114 - : Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.
1111 - : Sesja 39 z dnia 15 października 2009 r.
1108 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_Zaborowscy
1105 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza - specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii
1104 - : Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
1103 - : Sesja 34 z dnia 1 marca 2013 roku
1103 - : Sesja 9 z dnia 8 kwietnia 2011 r.
1102 - : Przetarg na dowóz i odwóz dzieci szkolnych do szkół i przedszkola na terenie gminy Rzeczniów w roku szkolnym 2013/2014
1101 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1100 - : Sesja 2 z dnia 21 grudnia 2010
1100 - : Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów
1100 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝ -po raz trzeci
1100 - : Sesja 52 z dnia 29 października 2010 r.
1099 - : Sesja 44 z dnia 29 stycznia 2010 r.
1093 - : Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć w projekcie ˝Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1091 - : Przetarg na dostawę artykułów spozywczych do stołówek szkolnych
1084 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ
1083 - : Sesja 47 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
1082 - : Sesja 40 z dnia 30 listopada 2009 r.
1082 - : Sesja 32 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1081 - : Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.
1075 - : Sesja 45 z dnia 11 lutego 2010 r.
1074 - : Sesja 53 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
1073 - : Sesja 3 z dnia 28 stycznia 2011 r.
1072 - : Sesja 42 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1069 - Wiadomości: Harmonogram szkoleń z działania 9.5 POKL
1067 - : Sesja nr 10 z dnia 10 czerwca 2011 r.
1067 - Wiadomości: Zaproszenie na szkolenie z działania 7.3
1066 - : Sesja 49 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
1066 - Wiadomości: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
1064 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1059 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
1058 - : Sesja 24 z dnia 23 lipca 2012 r.
1057 - Wiadomości: Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Grabowcu
1054 - : Sesja 51 z dnia 26 czerwca 2014 r.
1053 - : Sesja 44 z dnia 27 grudnia 2013 r.
1052 - : Sesja 55 z dnia 29 października 2014 r.
1052 - : Sesja 49 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
1050 - : Sesja 21 z dnia 25 maja 2012 roku.
1047 - : Sesja 19 z dnia 28 marca 2012 r.
1046 - : Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
1043 - : Sesja 16 z dnia 9 grudnia 2011 roku
1042 - Wiadomości: Mammobus w Rzeczniowie 21 maja 2012 r.,
1041 - : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1041 - : Sesja 34 z dnia 5 czerwca 2009 r.
1041 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝ -ponowne ogłoszenie
1040 - : Przetarg na dostawę energii elektrycznej
1038 - : Sesja 46 z dnia 18 marca 2010 r.
1037 - : Sesja 1 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1035 - : Sesja 13 z dnia 26 września 2011 r.
1033 - : Sesja 41 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1031 - : Sesja 15 z dnia 2 grudnia 2011 roku
1031 - : Sesja 42 z dnia 15 listopada 2013 r.
1030 - : Sesja 51 z dnia 29 września 2010 r.
1027 - : Przetarg na opracowanie projektu miescowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów
1026 - : Sesja 37 z dnia 7 sierpnia 2009 r.
1022 - Wiadomości: ˝Edukacja to moja sznsa na lepszą przyszłość˝
1020 - : Podział Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze
1019 - : Sesja 38 z dnia 25 czrewca 2013 r.
1019 - : Sesja 45 z dnia 31 stycznia 2014 r.
1018 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
1017 - : Sesja Nr 36 z dnia 17 maja 2013 r.
1015 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu współpracy gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi˝ za rok 2011
1014 - Wiadomości: Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
1013 - : Sesja 46 z dnia 4 marca 2014 roku
1012 - : Sesja 35 z dnia 30 czerwca 2009 r.
1010 - : Sesja 54 z dnia 30 września 2014 r.
1010 - : Przetarg na dostawę energii elektrycznej
1009 - : Przetarg na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu.
1007 - : Podział Gminy Rzeczniów na obwody głosowania
1004 - : Sesja 43 z dnia 30 grudnia 2009 r.
999 - : Sesja 30 z dnia 30 listopada 2012 roku
999 - : Sesja 40 z dnia 16 września 2013 r.
998 - Wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
997 - : Sesja 50 z dnia 3 września 2010 r.
995 - : Sesja 20 z dnia 30 kwietnia 2012 roku
993 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie postanowienia SKO w Radomiu
993 - : Drugi przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów
990 - : Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłowni PSP w Grabowcu Gm. Rzeczniów
990 - Wiadomości: Harmonogram szkolenia ˝Fundusze dla każdego. Szkolenia dla mieszkańców Gminy Rzeczniów.˝
988 - : Sesja 29 z dnia 27 listopada 2012 roku.
984 - : Sesja 36 z dnia 20 lipca 2009 r.
981 - : Sesja 31 z dnia 6 grudnia 2012 roku.
980 - : Sesja 12 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
979 - : Sesja 8 z dnia29 marca 2011 r.
979 - Wiadomości: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
976 - Wiadomości: Szkolenie pt.:˝Promocja działań i zasobów gminy Rzeczniów˝
976 - : Sesja 37 z dnia 21.06.2013 r.
973 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o zebraniu całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi 747.
971 - : Sesja 41 z dnia 6 listopada 2013 r.
969 - : Sesja 31 z dnia 23 marca 2009 r.
968 - Wiadomości: Informacja o zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD - daty, miejsca zbiórki
968 - : Sesja 33 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
967 - : Przetarg nieograniczony na dostawę opału
962 - : Sesja 38 z dnia 22września 2009 r.
952 - : Sesja 33 z dnia 25 maja 2009 r.
949 - : Sesja 52 z dnia 10 lipca 2014 r.
948 - : Sesja 26 z dnia 18 października 2012 r.
947 - : Przetarg nieograniczony na modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie.
944 - : Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
944 - : Sesja 28 z dnia 15 listopada 2012 r.
936 - : Sesja 30 z dnia 27 stycznia 2009 r.
934 - : Sesja 50 z dnia 4 czerwca 2014 r.
933 - Wiadomości: Informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy chlewni Państwa Agnieszki i Romana Borcuch
932 - : Sesja 47 z dnia 31 marca 2014 r.
931 - : Wybory ławników na kadencję 2016-2019
929 - : Sesja 2 z dnia 19 grudnia 2014 r.
929 - : Sesja 1 z dnia 1 grudnia 2014 r.
916 - : Sesja 32 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
912 - : Sesja 27 z dnia 25 października 2012 r.
911 - : Sesja 25 z dnia 18 września 2013 r.
904 - : Sesja 3 z dnia 30 grudnia 2014 r.
893 - Wiadomości: Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej dla podopiecznych Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej w Rzeczniowie.
886 - : Sesja 39 z dnia 19 lipca 2013 r.
886 - : Sesja Nr 4 z dnia 6 lutego 2015 roku
879 - : Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia placu zabaw
857 - : Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Rzeczniów
855 - : Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
848 - : ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZECZNIÓW ZA ROK 2014
837 - Wiadomości: Poszukiwany lekarz
827 - : Sesja Nr 5 z dnia 31 marca 2015 r.
804 - : Przetarg na przebudowę drogi gminnej
801 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
795 - : Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rzeczniów w 2017 roku.
711 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
660 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
652 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie ˝budowy farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
633 - : Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków - I etap
615 - : Zapytanie ofertowe na ˝Doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Grabowcu˝
614 - : Przetarg na dostawę energii elektrycznej
605 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
562 - Wiadomości: KWESTIONARIUSZ ANKIETY KIEROWANY DO UCZESTNIKÓW DEBATY SPOŁECZNEJ
560 - Wiadomości: Postanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 3536 W Odechów-Sarnówek˝
552 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych.
539 - Wiadomości: Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
532 - : Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
523 - : Sesja Nr 11 z dnia 17 grudnia 2015 r.
522 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 r
522 - : Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki ˝Waryński˝
518 - Wiadomości: Roczna ocena jakości wody
517 - Wiadomości: Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
517 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Przebudowy drogi powiatowej Odechów -Sarnówek˝
498 - : Sesja Nr 10 z dnia 26 listopada 2015 r.
488 - : Sesja Nr 9 z dnia
481 - Wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Budowy budynku chlewni w Grabowcu˝
480 - : Sesja 12 z dnia 12 stycznia 2016 r.
474 - : Sesja Nr 7 z dnia 15 września 2015 roku
464 - : Sesja Nr 8 z dnia 22 wrześnai 2015 r.
464 - : Sesja Nr 13 z dnia 17 lutego 2016 roku
464 - : Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
458 - Wiadomości: Plakat GUS
456 - : Sesja Nr 6 z dnia 30 czerwca 2015 r.
448 - : Zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu hydrogeologicznego
445 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów
443 - : Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
435 - Wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Contino Epsilon
435 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOS o terminie wydania decyzji w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
426 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOS o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
420 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
417 - : Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi gminnej Płósy - Rzechów-Kolonia˝.
409 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o przystapieniu do opracowania ˝Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023˝
403 - : Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rzeczniów.
380 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy o udostępnieniu projektu Programu Usuwania Azbestu
369 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
359 - Wiadomości: Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
357 - :
341 - : Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymai na terenie Gminy Rzeczniów za 2015 r.
310 - Wiadomości: Pastanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji środowiskowej dotyczącej drogi 747.
305 - : II Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków - etap I 
302 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
298 - : Sesja Nr 19 z dnia 3 listopada 2016 r.
296 - : Sesja Nr 16 z dnia 17 czerwca 2016 roku.
290 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
288 - Wiadomości: Wójt Gminy Rzeczniów ogłasza konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów.
287 - : Sesja Nr 17 z dnia 14 lipca 2016 r.
284 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na dostawęserwera na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
280 - Wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
279 - : Sesja Nr 15 z dnia 12 maja 2016 roku.
275 - : Sesja Nr 18 z dnia 27 września 2016 roku.
269 - : Sesja Nr 14 z dnia 31 marca 2016 roku.
258 - : II Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
252 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu zakupu 2 szt. motopomp pływających przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
239 - : Sesja Nr 20 z dnia 24 listopada 2016 r.
226 - Wiadomości: Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
224 - : Sesja Nr 23 z dnia 3 lutego 2017 r.
218 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
214 - : Ocena PIS w Lipsku przydatności wody do spożycia w 2016 r.
191 - : Informacja w sprawie oceny szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne w 2017 r.
187 - : Sesja Nr 21 z dnia 21 grudnia 2016 r.
186 - : Sesja Nr 22 z dnia 16 stycznia 2017 r.
186 - Wiadomości: Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
182 - Wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń powyżej kwoty 500 zł w 2016 r.
153 - Wiadomości: Informacja w sprawie Programu Rewitalizacji
147 - : Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzeczniów
137 - : Informacja o osiągniętych w gminie Rzeczniów poziomach recyklingu.
131 - Wiadomości: Program Rewitalizacji ( po zmianach)
130 - : Plan zamówień publicznych na 2017 r. wg uchwały budżetowej
124 - Wiadomości: Ogłoszenie w sprawie oferty organizacji pozarządowej
112 - : Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
101 - : Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczn/iów za 2016 r.
98 - : Poziomy recyklingu za 2016 r.
91 - : II Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
86 - Wiadomości: Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
34 - : Przetarg nieograniczonyna przebudowę drogi gminnej Kotłowacz-granica Gminy- Krzyżanówka
21 - : Sesja 30 z dnia 18 lipca 2017 r.
19 - : Marchewka Stefan
19 - : Kocjan Lucyna
17 - : Sesja 29 z dnia 29 czerwca 2017 r.
17 - : Dąbrowski Waldemar
17 - : Borek Jadwiga
17 - : Borek Jadwiga
16 - : Pastuszka Rozalia
16 - : Feryniec Leszek
15 - : Letkiewicz Jacek
15 - : Feryniec Leszek
15 - : Czarnecki Stanisław
15 - : Sypuła Mariusz
15 - : Wójcik Stefan
15 - : Skrzypczyk Kazimierz
15 - : Banaszczyk Teresa
14 - : Rękawik Jarosław
14 - : Niedziela Zygmunt
14 - : Sikorska Małgorzata
14 - : Pastuszka Rozalia
14 - : Feryniec Leszek
14 - : Sesja 28 z dnia 26 maja 2017 r.
14 - : Bukowska Danuta
14 - : Kiepas Henryka
14 - : Marchewka Stefan
14 - : Sesja 31 z dnia 28 lipca 2017 r.
14 - : Sikorska Małgorzata
13 - : Zawal Jerzy
13 - : Rękawik Jarosław
13 - : Ołowiak Janusz
13 - : Czarnecki Stanisław
13 - : Marchewka Stefan
13 - : Ciucias Zenon
13 - : Dziura Elżbieta
13 - : Skrzypczyk Kazimierz
13 - : Marchewka Stefan
13 - : Feryniec Leszek
13 - : Chołuj Teresa
13 - : Derlatka Stanisław
12 - : Sesja 27 z dnia 24 maja 2017 r.
12 - : Walerczak Tadeusz
12 - : Letkiewicz Jacek
12 - : Kocjan Lucyna
12 - : Derlatka Stanisław
12 - : Śliwa Ewa
12 - : Niedziela Zygmunt
12 - : Traczyński Bogusław
12 - : Ciucias Zenon
12 - : Banaszczyk Teresa
12 - : Sypuła Mariusz
12 - : Traczyński Bogusław
12 - : Walerczak Tadeusz
12 - : Zawal Jerzy
12 - : Faliszewska Elżbieta
12 - : Ołowiak Janusz
12 - : Faliszewska Elżbieta
12 - : Derlatka Stanisław
11 - : Wójcik Stefan
11 - : Dziura Elżbieta
10 - : Śliwa Ewa
10 - : Bukowska Danuta
9 - : Sesja 26 z dnia 11 maja 2017 r.
8 - : Sesja 25 z dnia 30 marca 2017 roku.
8 - : Derlatka Stanisław
8 - : Kiepas Henryka
8 - : Sesja 24 z dnia 27 lutego 2017 r.
7 - : Dąbrowski Waldemar
3 - : Chołuj Teresa

Procedury
Majątek
certyfikat eurorenoma
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
licznik odwiedziny: 0251232
Urząd Gminy w Rzeczniowie, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, pow. lipski, woj. mazowieckie
tel.: +48.(48)6167024, +48(48)6167004, fax: +48.(48)6167310, email: urzad@rzeczniow.pl, http://www.rzeczniow.pl
NIP: 811-12-74-584, Regon: 00054525400000
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x